ଜଣେ ମହିଳା 1936 ରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ 1936 ରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ମରିଲେ ତାଙ୍କୁ 70 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା, କିପରି?

 
ques ans

ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ GK ର ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ସହଜ । ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହଁ, ଆପଣ ଏହା ଅନୁମାନ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡିକ ପଢିବାକୁ ଏବଂ ବୁଝିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ ।

ପ୍ରଶ୍ନ 1 - କେଉଁ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ନାସ୍ତିକ ?

ଉତ୍ତର - ବାସ୍ତବରେ ଚାଇନାର ଲୋକମାନେ ସବୁଠାରୁ ନାସ୍ତିକ ଅଟନ୍ତି ।

ପ୍ରଶ୍ନ 2 - କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ନିଜ ଜିଭକୁ ହଲାଇ ପାରେ ନାହିଁ ?

ଉତ୍ତର - କୁମ୍ଭୀର ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ପ୍ରାଣୀ ଯିଏ ନିଜ ଜିଭକୁ ହଲାଇ ପାରେ ନାହିଁ ।

ପ୍ରଶ୍ନ 3 - ବିଶ୍ୱର ବୃହତ୍ତମ ମାଛ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଦେଶର ନାମ କଣ ?

ଉତ୍ତର - ଚାଇନା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ବୃହତ୍ତମ ମାଛ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଦେଶ ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ :- IAS ପ୍ରଶ୍ନ: ମଣିଷର ଆଖି କେତେ Megapixel ଅଟେ? ଉତ୍ତର ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ଯଦି ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ କାମରେ ଆସିପାରେ

ପ୍ରଶ୍ନ 4 - ଭାରତରେ ପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ କେଉଁଠାରେ ହୋଇଥାଏ ?

ଉତ୍ତର - ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପ୍ରଥମେ ଭାରତର ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ହୋଇଥାଏ ।

ପ୍ରଶ୍ନ 5 - ଜଣେ ମହିଳା 1936 ରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ 1936 ରେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ 70 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା, କୁହ କିପରି?

ଉତ୍ତର - ପ୍ରକୃତରେ, ସେହି ମହିଳା 1936 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଡାକ୍ତରଖାନାର ଯେଉଁ କୋଠରୀରେ ଆଡମିଟ ହୋଇଥିଲେ ସେହି କୋଠରୀର ସଂଖ୍ୟା 1936 ଥିଲା । ସେହି ସମୟରେ, ସେହି ମହିଳାଙ୍କୁ 70 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା ।